top of page

bekkenklachten

Bekkenfysiotherapie

Een bekkenfysiotherapeut richt zich op mensen met problemen in het gebied van lage rug en bekken, buik en bekkenbodem. Dit kunnen zowel vrouwen, mannen, ouderen als kinderen zijn. De bekkenbodem is een spierlaag onder in het bekken, die de buikorganen draagt. De bekkenbodem zorgt voor het openen en sluiten van de bekkenuitgang en draagt bij aan de stabiliteit van het bekken. De bekkenbodemspieren werken nauw samen met de buik- en rugspieren en zijn belangrijk in het dagelijks bewegen, de toiletgang, bij seksualiteit en bij het voorkomen van rug-en bekkenpijn. Ook speelt de bekkenbodem een rol bij de ademhaling.

 

Een verstoorde functie kan zich op verschillende manieren uiten. Denk aan:

· ongewild verlies van urine en/of ontlasting;

· niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten, veel te vaak plassen/ ontlasten;

· moeizaam kwijt kunnen van urine/ ontlasting;

· verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen;

· pijnklachten in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen;

· pijnklachten veroorzaakt door bijvoorbeeld endometriose, blaaspijnsyndroom

· klachten die ontstaan zijn door veroudering, overgewicht of sterke vermagering

· klachten ontstaan door te zware fysieke belasting of verkeerde lichaamshouding

· seksuele problematiek, gerelateerd aan functiestoornissen van de bekkenbodem;

· voor en na operaties in de onderbuik;

· bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond zwangerschap en bevalling;

· bekkenpijn, liesklachten en lage rugklachten door andere oorzaken dan zwangerschap of bevalling.

 

Bij gezonde zwangere vrouwen is de begeleiding met name gericht op preventie van bekkenpijn en bekkenbodemdysfuncties.

De bekkenfysiotherapeut helpt bij het leren herkennen en trainen van de spieren rondom het bekken, kijkt goed naar de ademhaling en maakt soms gebruik van speciale apparatuur om de activiteit van de bekkenbodemspieren te meten en dit voor de patiënt inzichtelijk te maken. De bekkenfysiotherapeut geeft als het nodig is advies over toiletgedrag, drink- en eetgedrag en ondersteunende hulpmiddelen. Naast dit alles wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van flowmetrie, echografie, dry needling en fascia therapie.

 

De bekkenfysiotherapeut werkt nauw samen met andere disciplines zoals de huisartsen, urologen, gynaecologen, revalidatieartsen, maag-lever-darm artsen, chirurgen, seksuologen, internisten, psychologen, verloskundigen, manueel therapeut, psychosomatisch fysiotherapeut en continentie verpleegkundigen.

Kinderbekkenfysiotherapie

Kinderbekkenfysiotherapie is gespecialiseerde fysiotherapie in het gebied van buik, bekken en bekkenbodem bij kinderen. De kinderbekkenfysiotherapeut is opgeleid om het kind op speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en hoe het kind daarover controle kan krijgen. Dit is nodig om volledige controle te verkrijgen over de zindelijkheid.

Ook bij bedplassen zal de kinderbekken-fysiotherapeut samen met het kind werken aan een goede structuur voor wat betreft het drinken, eten, toiletgang en een goede bekkenbodemfunctie voordat er gewerkt kan worden aan het op tijd wakker worden (bijvoorbeeld met behulp van een plaswekker).

 

Onderzoek

Om goed inzicht in de klachten te krijgen zal er eerst een gesprek plaats vinden. Er zal gevraagd worden om vragenlijsten, drink- en vezellijsten in te vullen en een paar dagen plas- of poepdagboekjes bij te houden. Daarnaast wordt gekeken naar de motorische vaardigheden van een kind en ook naar de sensorische informatie verwerking. Dit houdt in dat er onderzoek wordt gedaan naar hoe het kind omgaat met prikkels vanuit de omgeving maar ook hoe het kind zijn/haar lichaam voelt. De kinderbekkenfysiotherapeut kan een functieonderzoek van de bekkenbodem zinvol achten. Zo kan uitgezocht worden hoe de bekkenbodemspieren het doen en of zij goed samenwerken met de blaas en de darmen. Er zal ook gekeken worden naar de manier van ademen en het gebruik van de adem tijdens plassen en poepen.

 

Behandeling

Wanneer de kinderbekkenfysiotherapeut een duidelijk beeld heeft van de klachten van het kind wordt een behandelplan opgesteld, in samenspraak met ouder(s), kind en eventueel met de verwijzer. Bij complexe problemen kan het nodig zijn meerdere deskundigen in te schakelen. De kinderbekkenfysiotherapeut is gewend multidisciplinair te werken en zal zo nodig en altijd in overleg met de verwijzer, adviseren om bijvoorbeeld een incontinentieverpleegkundige, een diëtiste, een osteopaat, een psycholoog, een orthopedagoog of een speltherapeut te raadplegen.

Naast de behandeling van de bekkenbodemfunctie kan ook aandacht besteed worden aan de sensorische informatie verwerking. Medische hypnotherapie kan eveneens worden ingezet bij aanhoudende lichamelijke klachten zoals onverklaarbare buikpijnklachten.

 

 

Terug naar alle klachtenbeelden

 

 

bottom of page