top of page

chronische pijn

Verbetering van je functioneren ondanks de pijnklachten? Dat is mogelijk, als je bereid bent open te staan voor een andere benaderingswijze van het omgaan met je klachten. Daarnaast heb je een goede motivatie, nieuwsgierigheid en discipline nodig voor een optimaal resultaat.

Wij bieden je een begeleiding aan die gebaseerd is op het programma van de pijnrevalidatiecentra. Hierbij vindt er geen behandeling voor de klacht plaats, maar wordt er gewerkt met het ‘gevolgenmodel’.  Pijn en/of vermoeidheid hebben gevolgen voor je lichaam, je gedrag, je emotionele gevoelens en je sociale leven. En deze gevolgen hebben weer invloed op je pijn en/of vermoeidheid, vaak op een negatieve manier. Door op een positieve manier de gevolgen te gaan beïnvloeden verbetert je functioneren en met een beetje geluk, op den duur ook de pijn en vermoeidheid gevoelens.

Tijdens de revalidatie leer je om weer een balans te vinden in dat wat je lichaam aan kan en dat wat je zou willen kunnen. Je kunt zeggen dat het kunnen (je lichamelijke mogelijkheden) sterk is afgenomen, maar dat het willen (je wensen) nog even sterk is, zo niet sterker. Dit zorgt ervoor dat je, door iets te willen (“ik moet voor de kinderen zorgen, wie doet het anders”) je lichaam regelmatig overbelast, waardoor je lichaam steeds minder kan. Over het algemeen zal dit je frustreren of een moedeloos gevoel geven.

Praktisch betekent de revalidatie dat je met de gevolgen aan de slag gaat. Zo besteden we aandacht aan: het begrijpen van wat er precies in je lichaam gebeurt; je gedrag (je leert je mogelijkheden beter te kunnen inschatten); het verbeteren van je lichamelijke belastbaarheid (zodat je lichaam meer kan hebben); het bewust worden van de invloed van spanningen op je klachten en hoe je daar invloed op uit kan oefenen; zo min mogelijk energie leren stoppen in werkzaamheden en dagelijkse handelingen en welke mogelijkheden er wel zijn om sociaal prettiger te kunnen functioneren.

Als je je bij ons aan wilt melden, willen wij graag dat de aanpak ook door je huisarts wordt ondersteund. Wij willen om die reden een papieren verwijzing van de huisarts. Na je aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een zeer uitgebreide intake van 2 of 3 afspraken. Dat is een gesprek waarin we alles in kaart proberen te brengen, een uitgebreid lichamelijk onderzoek en eventueel een aantal lichamelijke testen waarbij gekeken wordt of je deze kunt uitvoeren en hoe je dat doet. Tevens wordt je gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. Als we alle informatie hebben verzameld, wordt deze met de collega’s besproken en kijken we of wij wel de geschikte begeleiding kunnen bieden. Indien we je de begeleiding kunnen bieden, maken we een afspraak om te starten. Indien wij ons niet geschikt achten om je te begeleiden krijg je hierover uitleg en indien mogelijk adviezen over een alternatief.

Wij willen op elk gebied de specialist van de praktijk inzetten, dit betekent dat je zowel bij de intake als de begeleiding 2 of 3 collega’s zult zien. Het kan voorkomen dat er problematiek aanwezig is die door een psycholoog begeleid dient te worden. Hiervoor werken we samen met een aantal eerstelijns psychologen. Zie je al een psycholoog, dan nemen we met jouw toestemming contact op om de begeleiding af te stemmen.

 

 

Terug naar alle klachtenbeelden

 

 

bottom of page