duizeligheid

Duizeligheid kan vele oorzaken hebben. Het is dan ook niet mogelijk een complete opsomming te geven van alle mogelijke oorzaken. Na evaluatie van bijna 1500 patiënten op het Apeldoorns Duizeligheidscentrum staan hieronder globaal de bevindingen.

 

Oorzaken:

Bij de helft van de patiënten was de oorzaak van de duizeligheid een aandoening van het binnenoor, waar het evenwichtsorgaan in ligt. De meest voorkomende binnenooraandoening bleek de BPPD (Benigne Paroxysmale Positieduizeligheid) te zijn.

 

Bij ongeveer een derde van de patiënten was hyperventilatie de oorzaak van de duizeligheid of was dit zeer waarschijnlijk. Met name de chronische hyperventilatie kan tot atypische duizeligheidsklachten leiden. Soms bleek er sprake te zijn van een onderliggend longlijden (COPD).

 

Bij een kleine groep was de Ziekte van Ménière de oorzaak voor de klachten. Soms bleek een infectie van het evenwichtsorgaan en/of evenwichtzenuw, of te wel Neuritis Vestibularis, de oorzaak van de duizeligheid te zijn.

 

Bij een aantal patiënten bleek de duizeligheid door andere, uiteenlopende oorzaken te kunnen worden verklaard, bijvoorbeeld door bloeddrukproblemen, een doorbloedingsstoornis van de hersenen of door bijwerking van medicijnen. Een enkele keer komt het voor dat er geen duidelijke oorzaak voor de klachten wordt gevonden.

 

Stefen van Giezen en Kees Stokkel verrichten samen het onderzoek naar de belangrijkste oorzaken van duizeligheid. Afhankelijk van de gevonden oorzaak zal één van beiden (of soms gezamenlijk) de behandeling gaan starten.


Lees meer...

 

Terug naar alle klachtenbeelden