top of page

Esther Hugenholtz

 "Als allround fysiotherapeut kom ik met veel verschillende mensen met diverse klachten van het bewegingsapparaat in contact. Dat houdt het werk voor mij boeiend. Ik vind het een uitdaging om samen met de patiënt te onderzoeken waar hun bewegingsprobleem vandaan komt , en hoe dat het beste op te lossen is. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vergroten van de beweeglijkheid, spierkracht of stabiliteit of om een verstoorde balans tussen wat de patiënt wil en kan. Niet alle problemen zijn natuurlijk oplosbaar. De uitdaging zit hem dan in het vinden van oplossingen om hier zo goed mogelijk mee om te kunnen gaan, zodat de mogelijkheden die er nog zijn optimaal benut kunnen worden."

 

Ik heb de opleiding fysiotherapie in 1983 afgerond in Leiden. Ik behandel mensen in de praktijk op de Lusthoflaan en op het Arubapad (“Het Gebouw”), maar ook bij mensen thuis. Ook werk ik een aantal uren in de week in een activiteitencentrum voor verstandelijk gehandicapten.

 

Ik heb verschillende soorten scholing gevolgd, zowel op behandeltechnisch als op communicatief gebied, om mijn werk als allround fysiotherapeut goed te kunnen blijven uitvoeren. 

Ik ben lid van ReumanetNL, een netwerk voor fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het behandelen van patiënten met reumatische aandoeningen, waaronder ook artrose.

De leden van dit netwerk zijn geschoold in de laatste ontwikkelingen in behandeling van deze patiëntengroep. Oefentherapie kan dan vaak de kwaliteit van leven goed verbeteren.

Ook ben ik lid van het Rijnlands Heup-Knie Netwerk (van het Alrijne ziekenhuis) voor eenduidige en kwalitatief goede zorg bij patiënten na een gewrichtsvervangende operatie van heup of knie. 

 

Aanwezig op:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

 

Terug naar het overzicht therapeuten

esther2.jpeg

Opleidingen

  • Academie voor fysiotherapie Leiden

 

Cursussen en trainingen

  • reumatische aandoeningen (tevens lid Fyranet)

  • nieuwe heup/knie (tevens lid netwerk)

  • valpreventie

  • manuele therapie Marsman

  • gedragsgeorienteerde benadering bij chronische pijn

BIG nummer

  • 59033951404

bottom of page