top of page

geriatriefysiotherapie

Fysiotherapie in de geriatrie

Fysiotherapie in de geriatrie is een specialisme dat zich richt op de specifieke problematiek bij ouderen. Als je ouder wordt, verander je op lichamelijk gebied, maar ook sociaal, psychisch en in je denkvermogen. Deze verschillende gebieden beïnvloeden elkaar, waardoor je steeds kwetsbaarder kan worden. Verschillende medische aandoeningen en de bijwerkingen van medicatie kunnen je functioneren negatief beïnvloeden. Door begeleiding van de geriatriefysiotherapeut is deze kwetsbaarheid tot op zekere hoogte te beïnvloeden en te verbeteren. Samen met de patiënt wordt gekeken naar hoe hij/zij kan blijven doen wat levenskwaliteit geeft.

 

Er wordt geoefend op de praktijk en als het nodig is komt de geriatriefysiotherapeut aan huis om te zien waar de patiënt thuis tegenaan loopt. Functionele oefentherapie op de eigen trap of die ene lastige drempel kan heel nuttig zijn. Het stimuleren van een actieve leefstijl behoort tot de belangrijkste taken van de geriatriefysiotherapeut. Behalve oefentherapie kunnen adviezen gegeven worden over bijvoorbeeld hulpmiddelen.

De geriatriefysiotherapeut overlegt regelmatig met andere disciplines zoals huisarts, thuiszorg, logopedist, ergotherapeut of diëtist om de behandeling op elkaar af te stemmen.

Vallen

Vallen komt veel bij ouderen voor. Je komt in een vicieuze cirkel terecht waarbij je bang kan worden om te vallen, je minder beweegt en je spieren verslappen met als gevolg meer kans op vallen. De geriatriefysiotherapeut kan een valscreening uitvoeren om de valrisicofactoren te bepalen en zal indien nodig ook spierkracht- en balanstraining starten. Multidisciplinair werken komt hier ook terug doordat vallen door verschillende factoren bepaald wordt: de diëtist kan bijvoorbeeld gevraagd worden bij verminderde spiermassa, de huisarts om de medicatie te beoordelen en de ergotherapeut om de inzet van hulpmiddelen te beoordelen.

Sarcopenie

Sarcopenie is een leeftijd gerelateerde lage spiermassa waardoor spierkracht en loopsnelheid afneemt. Sarcopenie komt bij 30% van de ouderen voor en kan vallen veroorzaken. Wanneer je ouder wordt, neemt de spiermassa af en de vetmassa toe.

Dit is hormonaal bepaald en door fysieke inactiviteit. Bewegen is belangrijk om je vetmassa te beperken. Krachttraining is, ook op oudere leeftijd, de beste therapie om

je spiermassa te vergroten en hierbij kan de geriatriefysiotherapeut je begeleiden. Voldoende eiwitinname is nodig om de spiermassa en -kracht op te bouwen. Extra vitamine D slikken wordt geadviseerd bij vrouwen >50 jaar en bij mannen >70 jaar.

 

Bij osteoporose worden je botten brozer, waardoor je sneller een fractuur oploopt. Osteoporose treedt vooral op in heupen, ruggenwervels, polsen. Risicofactoren voor osteoporose zijn onder andere laag lichaamsgewicht, hoge leeftijd, weinig bewegen, bepaalde medicatie. Ook hier geldt dat een goede voedingstoestand en actieve leefstijl belangrijk zijn!

Wat is voldoende bewegen?

Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen zou elke volwassene (18+) 30 minuten per dag, minimaal 5 dagen per week, matig intensief moeten bewegen om gezond te blijven. Matig intensief bewegen (wandelen, fietsen, tuinieren) mag verspreid over de dag. Hoe meer, hoe beter. Ook wordt geadviseerd om 2 x per week spier- en botversterkende activiteiten uit te voeren (krachttraining). Ouderen (55+) zouden daarnaast ook balansoefeningen moeten doen. Bewegen op deze manier geeft veel gezondheidswinst. Het risico op hart- en vaatzieken en suikerziekte, maar ook op depressie en dementie wordt verminderd.

 

Dus de belangrijkste boodschap:

- bewegen is op elke leeftijd belangrijk, zeker ook als je ouder bent!!!

- krachttraining is ook op oudere leeftijd bewezen effectief!!!

Geriatriefysiotherapie is overigens niet aan een bepaalde minimumleeftijd gebonden.

Ook jongere mensen met complexe ziektebeelden, kunnen door de geriatriefysiotherapeut gezien worden.

Bij de Singel Fysiotherapie is Anneke Grabowsky de geriatriefysiotherapeut.

Terug naar alle specialisaties

 

 

 

Walkers
bottom of page