top of page

ToP programma voor zeer te vroeg geboren baby's

ToP programma

Het is mogelijk om na thuiskomst van uw kind uit het ziekenhuis nog enige tijd ondersteuning te krijgen bij de begeleiding van de ontwikkeling van uw kind. De ontwikkelingsondersteuning wordt preventief aangeboden, dus ook als het goed gaat met uw kind. De kinderfysiotherapeut komt daarvoor bij u thuis. Het programma start bij voorkeur binnen 2 weken (tot maximaal 6 weken) na thuiskomst van uw kind uit het ziekenhuis.

 

Waarom?

Na thuiskomst zult u misschien merken dat uw baby moet wennen aan zijn nieuwe omgeving. Geluiden, kleuren en geuren, maar ook activiteiten als verluieren, voeden, knuffelen of wandelen in de wandelwagen kunnen veel informatie geven, die nog moeilijk te verwerken is. Met het ToP programma wordt u geholpen om van die hele gewone dagelijkse bezigheden prettige ervaringen te maken, zodat uw kind kan groeien en nieuwsgierig wordt naar zijn omgeving. Want door actief en ontspannen deel te nemen leert uw kind het meest.

 

Waaruit bestaat de ToP begeleiding?

Alle kinderen hebben van jongs af aan de behoefte om hun wereld te verkennen. Jonge kinderen gebruiken daarbij al hun zintuigen: zij luisteren, kijken, voelen, bewegen, proeven en ruiken om hun omgeving te onderzoeken en in zich op te nemen. Met zijn lichaamstaal zal uw kind u telkens vertellen hoe hij zich daarbij voelt, wat hij wil en wat nodig heeft: of hij belangstelling heeft voor informatie uit de omgeving, of hij zich kan aanpassen aan de omstandigheden en wanneer het hem teveel is. Het aanpassingsvermogen van uw kind: zich concentreren, in balans blijven en controle houden over zijn gedrag is van groot belang voor zijn ontwikkeling. In het ToP programma wordt er daarom veel aandacht besteed aan hoe u uw kind daarbij kunt helpen.

 

Hanneke van der Westen is de kinderfysiotherapeut bij de Singel Fysiotherapie.

 

Lees meer...

 

Terug naar alle klachtenbeelden

 

 

 

 

bottom of page