top of page

huisregels

 

 

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld om calamiteiten, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel cliënten, bezoekers als medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden. 

  1. Cliënten, bezoekers en onze medewerkers dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens)normen en waarden te gedragen.

  2. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.

  3. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).

  4. De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

  5. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie e.d.) op te volgen.

Do`s and don`ts paper note attach to rop
bottom of page