top of page

kinderfysiotherapie

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van bewegings- en houdingsproblemen bij kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar.

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt die ontwikkeling langer of wijkt het af van wat gemiddeld is. Jonge kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren kunnen daar last van ondervinden, lichamelijk maar ook sociaal. Bij elke leeftijd horen fijne en grove motorische vaardigheden.

 

Wanneer een kind die vaardigheden niet of ten dele verwerft, kan kinderfysiotherapie concrete oplossingsmogelijkheden bieden. Ook een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn (on)mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.

 

Als uw kind doorverwezen is naar Singel fysiotherapie zal de kinderfysiotherapeut eerst een beeld willen krijgen van het motorisch niveau en van de bewegingsproblemen van uw kind. We zullen hiervoor vragen aan u stellen en uw kind daarna onderzoeken. We maken daarbij gebruik van observatielijsten en gestandaardiseerde testen. Als het beeld duidelijk is bespreken wij dit met u en als het nodig is starten we daarna met de behandeling. We stellen samen met u een behandelplan op, waarin besproken wordt wat het doel zal zijn van de behandeling.

 

De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind, bijvoorbeeld het verbeteren van de spierkracht, de coördinatie van de bewegingen, en / of het evenwicht van uw kind. Het doel is dat uw kind beter functioneert in zijn leefomgeving. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en is bedoeld om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken.

De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of van uw specifieke vraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houding- of sportadvies. Bij chronische klachten kan de behandeling langer duren.

 

Bij de Singel Fysiotherapie zijn Hanneke van der Westen, Sanne van der Beek, Marjolein Swart en Stephine van Gennip, de kinderfysiotherapeuten. Zie ook op de speciale kinderfysiotherapie website: www.leidenkinderfysiotherapie.nl 

 

Terug naar alle specialisaties

 

 

bottom of page