top of page

motorische achterstand 0-2 jaar

Als uw kind problemen heeft met bewegen wordt dit gezien door de jeugdarts van het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG). Zij zullen u adviseren contact op te nemen met de kinderfysiotherapeut. Hoe eerder uw kind geholpen wordt hoe beter de verdere motorische ontwikkeling verloopt.


Het is belangrijk dat een kind in elke houding kan bewegen en zelfstandig van de ene houding in de andere houding kan komen. Zo leert het kind zijn spieren in het hele lichaam goed te gebruiken en het evenwicht wordt zo steeds beter. Kinderen die dit niet goed kunnen of hier moeite mee hebben, hebben motorische problemen. Mogelijke signalen van problemen in de motoriek zijn bijvoorbeeld overstrekken, asymmetrie, een te lage of juist een te hoge spierspanning, onrust, veel huilen, niet op de buik willen liggen en moeite met balans.

 

De kinderfysiotherapeut observeert uw kind tijdens het eerste bezoek terwijl het spontaan beweegt en speelt. Ook probeert de kinderfysiotherapeut vaak door middel van spel bewegingen uit te lokken. Daarnaast zijn er verschillende gestandaardiseerde meetinstrumenten om de algehele motoriek in kaart te brengen. Er wordt gekeken wat uw kind kan voor zijn leeftijd en hoe het bewegen verloopt. Op deze manier wordt gekeken waarom bijvoorbeeld uw kind op een bepaalde manier beweegt of waarom een beweging moeilijk verloopt. De kinderfysiotherapeut probeert ook een indruk te krijgen van de gehele ontwikkeling omdat de motorische, mentale, sociaal-emotionele en spraaktaalontwikkeling elkaar beïnvloeden. Er wordt gekeken of er op andere vlakken ook problemen zijn in de ontwikkeling.

 

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek wordt beslist of behandeling noodzakelijk is. Vanuit de hulpvraag van ouder en vanuit de uitkomsten van het onderzoek stelt de kinderfysiotherapeut er een behandelplan op.

Bij de Singel Fysiotherapie zijn Hanneke van der Westen, Sanne van der Beek en Stephine van Gennip, de kinderfysiotherapeuten.

 

Terug naar alle klachtenbeelden

 

 

bottom of page