top of page

betalingsvoorwaarden

1.    Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met

       de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2.    Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die

       niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.

3.    Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen. 

4.    U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer IBAN: NL36 INGB

       0006830597 ten name van De Singel Fysiotherapie te Leiden.

       Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk. 

5.    Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is

       ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als

       ingebrekestelling. 

6.    De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen  

       14 dagen aan ons te voldoen. 

7.    Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw

       betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij

       kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag

       met een minimum van €40,00 plus de wettelijke consumentenrente. 

8.    Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens

       in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom. 

9.    Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met

       het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

bottom of page